Kokoelmapolitiikka Kokoelmapolitiikka

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo vastaa kaupungin omistamista kulttuurihistoriallisista museoista ja niiden kokoelmista sekä toimii Pohjois-Savon maakuntamuseona.

Museo tallentaa, tutkii ja välittää tietoa Pohjois-Savon ja erityisesti Kuopion esihistoriasta, historiasta, kansanelämästä ja muusta kulttuurihistoriasta. Toiminta-alueellaan se osallistuu myös esineellisen ja rakennetun kulttuuriympäristön säilyttämiseen sekä edistää kulttuurihistoriallista museotoimintaa.

Tavoitteena ovat kokoelmat, - jotka antavat todenmukaisen ja havainnollisen kuvan Pohjois-Savon ja Kuopion menneisyydestä - jotka vahvistavat ihmisten identiteettiä ja suhdetta kotiseutuunsa - jotka ovat yhteiskunnan muisti.

Esinekokoelma

Museon kulttuurihistoriallisten kokoelmien synty sijoittuu vuoteen 1883. Tuolloin perustettiin Kuopion Isänmaallinen Seura, joka oli kiinnostunut niin aineellisen kuin henkisen kulttuurin keräämisestä ja tallentamisesta. Tavoitteena oli kerätä Savon historiaa. Seura organisoi tätä tarkoitusta varten asiamiesverkoston. Museon luonnontieteelliset kokoelmat saivat alkunsa vuonna 1897 perustetun Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistyksen toimesta.

Kokoelmassa on esineistöä pääasiassa Pohjois-Savon alueelta esihistoriasta nykyaikaan. Kokoelman yleisluonnehdinta: pohjoissavolainen talonpoikaiskulttuuri ja Kuopion kaupunkiin ja kaupunkielämään liittyvä esineistö. (31.12.2004 kokoelmassa 66 721 esinettä)

Museon kokoelmiin ostetaan ja otetaan lahjoituksina vastaan sen toimialaan liittyvää esineistöä ja muuta materiaalia. Ostoja on erittäin vähän. Niukkojen määrärahojen vuoksi kokoelman kehitys on ollut erittäin voimakkaasti sidoksissa yleisön lahjoituksiin.

Keräyksessä pidetään etusijalla kuopiolaisia tuotteita, alueella valmistettuja, käytettyjä tai alueella ainakin elämänsä jossakin vaiheessa asuneille henkilöille kuuluneita esineitä sekä myös kullekin ajalle yleisesti tyypillisiä esineitä.