Konservointi Konservointi

Konservointi on kulttuuriomaisuuden säilyttämistä, millä pyritään estämään tai hidastamaan esineiden vaurioitumista ja tuhoutumista.

Ennalta ehkäisevä konservointi

"Ennaltaehkäisevä konservointi on tärkeä elementti museoiden riskienhallinnassa" (ICOM). Ennaltaehkäisevän konservoinnin päämääränä on vaurioiden ehkäiseminen ja varsinaisten konservointitoimenpiteiden vähentäminen. Ennalta ehkäisevässä konservoinnissa museoesineet suojataan epävakaalta ilmastolta, liialta valolta, tuhoeläimiltä ja vahingolliselta käsittelyltä. Esineille järjestetään turvalliset näyttely- ja säilytysolosuhteet. Ennaltaehkäisevän konservoinnin periaatteita noudattaa museon koko henkilökunta.

Rakenteellinen konservointi

Museoesineen puhdistaminen ja tukeminen, vaurioiden laajenemisen estäminen ja vauriokohtien korjaaminen vaikuttavat museoesineen rakenteeseen, jolloin puhutaan rakenteellisesta konservoinnista. Rakenteellista eli varsinaista konservointia tekee oman erikoisalansa konservaattori rajoittaen toimenpiteet säilyttäviin välttämättömiin toimenpiteisiin, joiden pohjana on tutkimus ja konservointialalla hyväksytyt menetelmät ja aineet.