Kulttuuriympäristö Kulttuuriympäristö

 

KATKOS KUOPION KULTTUURIHISTORIALLISEN MUSEON RAKENNETUN KULTTUURIYMPÄRISTÖN ASIOIDEN HOIDOSSA 1.3.2018 ALKAEN

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo hoitaa Pohjois-Savossa arkeologiseen kulttuuriperintöön ja rakennusperintöön liittyviä viranomais- ja asiantuntijatehtäviä. Museoviranomaistehtävien hoito pohjautuu Museoviraston kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen.

Henkilövaihdoksesta johtuen museolla ei ole 1.3.2018 alkaen rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijaa. Museon tavoitteena on asettaa tehtävä yleiseen hakuun heti, kun asialle on saatu täyttölupa. Väliajalle ei ole löytynyt sopivaa tilapäisratkaisua. Uusi rakennetun kulttuuriympäristön tehtäviä hoitava henkilö pystyy todennäköisesti aloittamaan touko- tai kesäkuussa.

Museovirasto on ilmoittanut, että se hoitaa tällä jaksolla ainoastaan yhteistyökäytännössä Museovirastolle normaalisti kuuluvat rakennetun kulttuuriympäristön tehtävä. Näitä ovat erityisesti kirkkolain ja rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain piiriin kuuluvat asiat, valtion rakennusperintöön liittyvät asiat ja arvorakennusten restaurointikysymykset.

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo jatkaa normaaliin tapaan arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvien tehtävien hoitoa.

 

Kuopion kulttuurihistoriallinen museon tärkeä tehtävä on lisätä toiminta-alueellaan Pohjois-Savossa tietämystä rakennetusta kulttuurimpäristöstä ja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä sekä työskennellä kulttuuriympäristöjen säilymisen, dokumentoinnin ja hyvän hoidon edistämiseksi.

Museovirasto ja museo ovat solmineet kulttuuriympäristön vaalimista koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaisesti Kuopion kulttuurihistoriallinen museo hoitaa toimialueellaan sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön että rakennusperintöön liittyviä viranomais- ja asiantuntijatehtäviä. Restauroinnin asiantuntijaa museolla ei ole, joten museo ei voi antaa yksityiskohtaista teknistä neuvontaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennuskohteiden kunnostuksissa. Tiedote

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnalliset rakennusperintösivut
Museoviraston kulttuuriympäristösivut

Pulkka - Pohjois-Savon muisti


Yhteyshenkilöt:

Henkilön tiedot ilmoitetaan kevään 2018 aikana
-Rakennettu ympäristö

 

Tytti Räikkönen-Partanen, intendentti
-Muinaisjäännösasiat
tytti.raikkonen-partanen(a)kuopio.fi
puh. 044 718 2615