Kulttuuriympäristö Kulttuuriympäristö

 

 

Kuopion kulttuurihistoriallinen museon tärkeä tehtävä on lisätä toiminta-alueellaan Pohjois-Savossa tietämystä rakennetusta kulttuurimpäristöstä ja arkeologisesta kulttuuriperinnöstä sekä työskennellä kulttuuriympäristöjen säilymisen, dokumentoinnin ja hyvän hoidon edistämiseksi.

Museovirasto ja museo ovat solmineet kulttuuriympäristön vaalimista koskevan yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaisesti Kuopion kulttuurihistoriallinen museo hoitaa toimialueellaan sekä arkeologiseen kulttuuriperintöön että rakennusperintöön liittyviä viranomais- ja asiantuntijatehtäviä. Restauroinnin asiantuntijaa museolla ei ole, joten museo ei voi antaa yksityiskohtaista teknistä neuvontaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennuskohteiden kunnostuksissa. Tiedote

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
Valtakunnalliset rakennusperintösivut
Museoviraston kulttuuriympäristösivut

Pulkka - Pohjois-Savon muisti


Yhteyshenkilöt:

Henkilön tiedot ilmoitetaan kevään 2018 aikana
-Rakennettu ympäristö

 

Tytti Räikkönen-Partanen, intendentti
-Muinaisjäännösasiat
tytti.raikkonen-partanen(a)kuopio.fi
puh. 044 718 2615